aikštingas

áikštingas, -a adj. (1), aikštìngas (1) su aikštimis, kaprizingas: Tokią áikštingą pačią gavo Slnt. | Kokia ta upė aikštinga .
áikštingai adv.: Arklys, riesdamas sprandą, nekantriai ir aikštingai mušė lieknomis kojomis .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aikštingas — aikšti̇̀ngas, aikšti̇̀nga bdv. Aikšti̇̀nga móteris …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aikštingumas — aikštingùmas sm. (2) LmŽ677 → aikštingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaižus — gaižùs, ì adj. (4) 1. negardžiai rūgštus, kartus, aitrus, gailus; šleikštus: Gaiži sula rš. Gaĩžūs dūmai, obaliai, t. y. kartūs, gailūs J. Verėnas, sviestas gaižùs, t. y. pakartęs J. Bulbės gaĩžios, kailraugiu įrūgusios J. Duona gaižì J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kivirčnas — kivir̃čnas, à adj. (4) aikštingas, įnoringas: Kivirčnì tėvai ant šeimynos: tai šiuomi, tai tuomi vis neprikankinti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mangus — mangùs, ì adj. (4) NdŽ; Kos38 kuris mangosi, aikštingas, keistas. mañgiai adv., mangiaĩ NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nertvas — ner̃tvas, à adj. (4) J užsispyręs, aikštingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nikingas — nìkingas, a adj. (1) greit įsižeidžiantis, užpykstantis; kaprizingas, aikštingas, įnoringas: Su anuo ne teip greitai susišnekėsi – ans nìkingas kai biesas Škn. Nikingas jūso vaikas Šts. I žmogus kitas nìkingas y[ra] Lž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nikiotas — nìkiotas, a adj. (1) turintis nikį, užsispyręs, aikštingas: Įkišo man nìkiotą arklį Skd. Nikiotas paršelis, vaikas Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • notūrlyvas — ×notūrlỹvas, à adj. (4) aikštingas: Notūrlỹvas arklys ažsinotūrija i neina Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ožiuotas — ožiuotas, a adj. (1) J, Skr, Zp, Alk, Vdn užsispyręs, aikštingas, kaprizingas, pilnas ožių: Ta mergiščia tai ožiuota: rodos negali gauti Kt. Tokio ožiuoto vaiko dar niekur nemačiau Vlkv. Tai ožiuota boba! Ig. Toks mažas, ale ir ožiuotas Dbk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.